Srbská pokroková strana prvá odovzdala volebnú listinu

5.mar 2016

Srbská pokroková strana prvá odovzdala volebnú listinu

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Srbská pokroková strana odovzdala Republikovej volebnej komisii volebnú listinu pod názvom Srbsko víťazí – Aleksandar Vučić, ktorú podpísalo 31 444 občanov.

Na listine sú aj Strana zjednotených penzistov Srbska (M. Krkobabić), Socialdemokratická strana (Rasim Ljajić), Nové Srbsko (Velimir Ilić) a Hnutie socialistov (Aleksandar Vulin).

Podpredsedníčka Srbskej pokrokovej strany Maja Gojkovićová vyhlásila, že podpisy zozbierali za menej ako päť hodín. Zdôraznila, že sú na listine početné osobnosti z verejného života našej krajiny.

Republiková volebná komisia má k dispozícii 24 hodín rozhodnúť o vyhlásení listiny Srbskej pokrokovej strany.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs