Srbská radikálna strana odovzdala listinu v Novom Sade

10.mar 2016

Srbská radikálna strana odovzdala listinu v Novom Sade

12802770_902515766528875_8964457113466806116_nMestskej volebnej komisii v Novom Sade dnes odovzdala volebnú listinu Srbska radikálna strana.

Listina nesie meno Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs