Stiahnu z predaja 50 druhov mlieka

21.feb 2013

Vedúca veterinárnej inšpekcie Sanja Čelebićanin povedala, že s predaja bude stiahnuté 50 druhov mlieka, v ktorých je prekročená najväčšia prípustná koncentrácia aflatoxínu.

Analýza bezpečnosti mlieka bola vykonaná v Inštitúte pre hygienu a technológiu mäsa a zistilo sa, že 28 vzoriek z celkových 37 je podozrivé, čiže obsahuje zvýšenú hladinu aflatoxínu.

Zoznam druhov mlieka, ktoré budú z predaja stiahnuté.   

021.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs