Strategické partnerstvo Srbska a Azerbajdžanu

8.feb 2013

Prezident Srbska Tomislav Nikolić stretol sa dnes v Baku s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Aliyevom, s ktorým podpíše Deklaráciu o strategickom partnerstve a otvorí priestor pre intenzívnu spoluprácu oboch štátov na ekonomickom poli.

Podpísaná bude aj Dohoda medzi vládami Srbska a Azerbajdžanu v oblasti informačných a telekomunikačných technológií a Dohoda o spolupráci v oblasti veteriny.

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs