Stretnutie hložianskych žiakov

19.jún 2014

Stretnutie hložianskych žiakov

Hložianski žiaci narodení v roku 1954

Hložianski žiaci narodení v roku 1954

Šesťdesiat rokov života a 45 rokov ukončenia Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina si pripomenula generácia Hložancov narodená v roku 1954. V sobotu 7. júna za prítomnosti niekdajšej triednej učiteľky Zuzany Vitézovej a aktuálnej riaditeľky Kataríny Zimy si v jednej z učební zalistovali v školskom denníku. Zistili, že je prítomných 33 žiakov A a B triedy. Spolu s manželskými druhmi ako i spoluobčanmi, ktorí sa narodili inde, ale žijú v Hložanoch, sa ich stretlo súhrnne 44. Spomienky na žiacke časy a roky mladosti sa len tak rojili, najmä neskoršie pri chutnej večeri v reštaurácii Oáza MB (pri rybníku) a hudbe z Kulpína. Keďže sa predtým stretli „veľmi dávno“ čiže v roku 2004, teraz sa uzhodli, že si nasledujúci zraz dajú už o päť rokov.

J. B-š

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs