Stretnutie po polstoročí

23.máj 2014

Stretnutie po polstoročí

22maturantiGJK50rokovPäťdesiat rokov poskončení Slovenského gymnázia a Učiteľskej školy pri gymnáziu v Petrovci sa maturanti, ktorí svoje stredoškolské dni ukončili v školskom roku 1963/1964, znova stretli v sobotu 17. mája. Dvadsať bývalých spolužiakov sa rozhodlo prísť na stretnutie do Petrovca, do budovy súčasného Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. V spoločnosti bývalého profesora Štefana Častvena si usporiadali svojráznu triednickú hodinu. Spoločne si zaspomínali na svojich zosnulých triednych profesorov a spolužiakov. Kytice kvetov nezabudli odniesť ani na hroby riaditeľov školy a potom si na spoločnom posedení zaspomínali na časy zo školských lavíc a sprítomnili si svoje životné púte.

J. Č-p

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs