Stúpajúci Dunaj dnes ohrozil osady v Beočínskej obci

12.jún 2013

dunav_izlivVoda zo stúpajúcej hladiny Dunaja dnes ohrozila niekoľko osád v Beočínskej obci. Podľa zástupcu Sektora pre mimoriadnu situáciu Đorđa Babića ohrozené sú osady Susek, Banoštor a Čerević.

V týchto osadách už evakuovali majetok ohrozených domácností a v niektorých chatových osadách vypli z bezpečnostných dôvodov elektrický prúd.

021.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs