Subvencovanie časti trov na prepravu žiakov stredných škôl

28.aug 2015

Subvencovanie časti trov na prepravu žiakov stredných škôl

Ilustračná fotografia. Zdroj: novinenovosadske.rs

Ilustračná fotografia. Zdroj: novinenovosadske.rs

V rozpočte Mesta Nový Sad, rovnako ako aj počas minulých rokov, zabezpečené sú prostriedky na subvencovanie časti trov na prepravu žiakov stredných škôl, ktorí z územia Mesta Nový Sad cestujú do škôl v iných obciach.

Žiaci môžu získať zľavu v hodnote:

80 % – žiaci bez jedného alebo oboch rodičov, zo sociálne slabších rodín, žiaci, ktorí majú utečenecký preukaz, alebo žiaci z rodín, v ktorých služby hromadnej dopravy používajú dvaja alebo viac žiakov;

40 % – všetci iní žiaci, ktorí cestujú do iných obcí a zapísaní sú do škôl, ktoré založila republika, AP Vojvodina alebo jednotka lokálnej samosprávy.

Žiadosti sa podávajú v Mestskej radnici (prízemie, okienka č. 13 a 14), každý pracovný deň od 8.00 do 15.00. Lehota podávania žiadostí trvá do 25. septembra.

Všetky potrebné informácie možno získať v Mestskej správe pre vzdelávanie na telefónnom čísle: 4882-725.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs