Súrna a úplná evakuácia Obrenovca

19.máj 2014

Minister vnútorných vecí Nebojša Stefanović nariadil súrnu a úplnú evakuáciu mesta Obrenovac, keďže sa očakáva nová vlna zo smeru Zabrežje. Podľa najnovších správ rieka Sava prerazila hrádze.

Ako hlási RTV Stará Pazova, 19 osôb evakuovaných z Obrenovca včera večer umiestnili v Starej Pazove.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs