Súťažili divadelníci škôlkari

16.apr 2013

V sobotu 13. apríla v sieni Domu kultúry v Báči prebiehal druhý festival divadelných predstavení detí z predškolských ustanovizní Obce Báč pod názvom Vyrozprávam ti rozprávku. Súťaž v mene organizátora – Predškolskej ustanovizne Kolibri v Báči otvorila riaditeľka tejto ustanovizne Anna Boškićová. Osem divadelných hier bolo prihlásených na súťaž. PU Kolibrík zo Selenče sa predstavila dvoma divadielkami: Malí avanturisti (v réžii vychovávateliek Jasminy Kováčovej a Maríny Čapeľovej) a Tri prasiatka (v réžii vychovávateľky Márie Mandáčovej). Malých hercov početné obecenstvo odmenilo zaslúženým potleskom a odborná porota určila, ktoré tri predstavenia boli najlepšie a kto si zaslúžil ceny za herecký výkon, réžiu, scénografiu, kostýmy, hudbu a najlepší plagát.

J. Berédi-Ďuky

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs