Tadić, Čanak a Jovanović na spoločnej listine

10.mar 2016

Tadić, Čanak a Jovanović na spoločnej listine

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Na parlamentných voľbách na spoločnej listine budú Sociáldemokratická strana Srbska (SDS) Borisa Tadića, Liga sociáldemokratov Vojvodiny (LSV) Nenada Čanka, Liberálno-demokratická strana (LDP) Čedomira Jovanovića, ako aj Národné hnutie Srbska (NPS) Miroslava Aleksića.

V prípade ak koalícia získa v parlamente 25 miest 11 miest budú mať členovia SDS, po 7 LSV a LDP, zatiaľ čo by NPS údajne mala dve miesta.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs