Tadić na návšteve v Slovinsku

25.mar 2013

Bývalý prezident Srbska Boris Tadić pobudne na dvojdňovej návšteve v Slovinsku, oznámila dnes Demokratická strana.

V rámci návštevy Tadić sa stretol s prezidentom Slovinska Borutom Pahorom a s predsedom slovinského parlamentu Jankom Veberom.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs