Späť na domovskú stránku

Tag "Báčsky Petrovec"

Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme v Petrovci

Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme v Petrovci

🕔16. sep 2017

V Predškolskej ustanovizni Včielka v Petrovci oslavou desiateho výročia pôsobenia Združenia slovenských vojvodinských vychovávateľov včera zároveň štartoval dvojdňový Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme. Krojovaní sympatickí petrovskí škôlkari pesničkami privítali hostí vo svojej škôlke. Tohto prvého seminára sa

Čitať viac
16 členov NRSNM absolvovalo 16. schôdzu

16 členov NRSNM absolvovalo 16. schôdzu

🕔3. sep 2017

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny konečne absolvovala 16. schôdzu. Včera v zasadačke Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec sa jej z celkove 29 členov zúčastnilo 16. Rada absolvovala rokovací program, ku ktorému sa pre nedostatok kvóra jej členovia nedostali 1. júla v Lugu. Na včerajšej

Čitať viac
Dementi

Dementi

🕔30. aug 2017

Po tom, čo 28. augusta v Denníku Rádio-televízie Vojvodina odznela správa o smrti Ivana Križana, známeho maliara, profesora výtvarnej kultúry a telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca, redakcia Hlasu ľudu s najlepším úmyslom informovať verejnosť, túto správu 29. augusta priniesla aj na

Čitať viac
Návrat ku chmeliarskym tradíciám

Návrat ku chmeliarskym tradíciám

🕔27. aug 2017

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina včera večer pozval miestnu verejnosť na slávnostné otvorenie výstavy Brázdami našej minulosti – Spomienky na históriu dolnozemských Slovákov a chmeľové obyčaje. Teda, včera večer na nádvorí Kultúrneho strediska, kde sídli aj uvedený spolok, bol program pri otvorení výstavy,

Čitať viac
Deň otvorených dverí petrovského kostola

Deň otvorených dverí petrovského kostola

🕔6. aug 2017

V snahe sprístupniť a predstaviť slovenskej verejnosti petrovský cirkevný zbor a tamojší chrám Boží SEAVC už tradične počas SNS v kostole usporiadajú Deň otvorených dverí. Ako hovorí Ján Vida, farár CZ SEAVC v Petrovci, každoročne sa snažia o to, aby návštevníci, ktorí prichádzajú

Čitať viac
Prezentácia kníh slovenských dolnozemských autoriek

Prezentácia kníh slovenských dolnozemských autoriek

🕔5. aug 2017

Dnes v rámci SNS, v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien, prezentovali 13 nových titulov slovenských dolnozemských autoriek z Vojvodiny a z Rumunska. Toto tradičné podujatie bolo vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec, kde Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, privítala hostí, autorky a prítomných. Ako povedala, bola toto

Čitať viac
Medzinárodný letný pracovný tábor v Petrovci

Medzinárodný letný pracovný tábor v Petrovci

🕔20. júla 2017

Včera prebiehal 4. deň Medzinárodného letného pracovného táboru v Petrovci, ktorý usporiada mládežnícka organizácia YMCA Srbsko. Tento tábor organizuje a zastrešuje belehradská neziskovka Mladí výskumníci Srbska – Dobrovoľnícka služba. Je to jeden z vyše 40 dobrovoľníckych táborov v Srbsku, pre ktoré

Čitať viac
Pokrajina nechce financovať predstavenia po slovensky

Pokrajina nechce financovať predstavenia po slovensky

🕔6. júla 2017

Hoci pravidelne od jeho založenia roku 2003 Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci malo finančnú podporu zo strany pokrajinského rezortného sekretariátu ohľadom zabezpečenia dvoch premiér do roka, tohto roku sa to zmenilo. Po ukončenom súbehu v Pokrajinskom sekretariáte pre kultúru,

Čitať viac
Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

🕔3. júla 2017

Spoločnými silami Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci a Miestny odbor matice slovenskej v Petrovci sa aj tohto roku postarali o to, aby v rámci kultúrnych podujatí v tomto prostredí nevystal Cyrilo-metodský večierok, 18. v poradí. Program sa uskutočnil včera predvečerom v kostole

Čitať viac
V Petrovci promovali absolventov Vysokej školy Sv. Alžbety

V Petrovci promovali absolventov Vysokej školy Sv. Alžbety

🕔22. júna 2017

Už desať rokov v Petrovci pôsobí Detašované pracovisko Martina Luthera, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety z Bratislavy. Včera v sieni obce Báčsky Petrovec usporiadali slávnostnú promóciu skončených študentov odborov sociálnej práce a ošetrovateľstva. Promócie sa zúčastnili: prof. Mu.Dr. Vladimír Krčméry, rektor

Čitať viac