Späť na domovskú stránku

Tag "Slovenské národné slávnosti"

Odprezentovali knihu Slovenské národné slávnosti II

Odprezentovali knihu Slovenské národné slávnosti II

🕔5. aug 2017

Knihu DrSc. Jána Babiaka Slovenské národné slávnosti II, ktorá vyšla ešte roku 2011 (!) odprezentovali včera popoludní v zasadačke Matice slovenskej v Srbsku. Úvodom knižnej premiéry prítomných privítal predseda MSS Ján Brtka. Skonštatoval, že v publikácii, o ktorej je reč, Babiak spracoval obdobie po

Čitať viac
Slávnostné otvorenie 56. SNS v divadle

Slávnostné otvorenie 56. SNS v divadle

🕔4. aug 2017

Slávnostný otvárací ceremoniál 56. Slovenských národných slávností odznel dnes podvečer v sále Slovenského vojvodinského divadla. Slávnosti v divadelnej sieni otvoril pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić. Program sa začal predvedením hymny Srbskej republiky a potom aj Slovenskej republiky.

Čitať viac
Chrbtica národnostného spoločenstva a identity

Chrbtica národnostného spoločenstva a identity

🕔3. aug 2017

Netreba osobitne pripomínať, že vzdelávanie patrí medzi základné ústrojenstvá každého národa. Je chrbticou aj nášho národnostného spoločenstva, veď tam sa pestujú budúci nositelia našej kultúrnej a jazykovej identity. Občas na to však zabúdame. Vzdelávanie môže byť formálne aj neformálne. O formálne vzdelávanie

Čitať viac
Dovidenia o rok!

Dovidenia o rok!

🕔10. aug 2016

– Povedzte, čo pekného sa deje u vás? Všetci sa tu len sťažujú…, – zaskočila nás počas Slovenských národných slávností otázka kolegu novinára zo Slovenska, dobrého znalca tunajších pomerov. Zmiešané pocity majú asi mnohí návštevníci po absolvovaní tohtoročných osláv sviatku Slovákov

Čitať viac
Cantica Collegium Musicum z Martina

Cantica Collegium Musicum z Martina

🕔9. sep 2015

  Zbor Cantica Collegium Musicum bol založený vo februári 1991 a tvorivo nadväzuje na bohatú hudobnú a umeleckú tradíciu mesta Martin. Ide o komorný spevácky zbor martinských madrigalistov. Teleso v súčasnosti má 30 členov a vo svojom repertoári sakrálne a duchovné

Čitať viac
EDITORIÁL: Stretnutie človeka s človekom

EDITORIÁL: Stretnutie človeka s človekom

🕔6. aug 2015

Slovenské národné slávnosti. Sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Žeby SNS (bez narážok na politickú stranu) naozaj predstavovali sviatok všetkých tunajších Slovákov? Alebo iba tých petrovských a okolitých? Či aj tých zahraničných – dolnozemských? Veď augustové trojdňové (až týždňové, keď máme na

Čitať viac
PETROVSKÉ POHĽADY 7: Portrét ako dominanta plátna

PETROVSKÉ POHĽADY 7: Portrét ako dominanta plátna

🕔6. aug 2015

Obrazy Petrovských pohľadov 7 hľadia od stredy 5. augusta v ústrety Slovenským národným slávnostiam. Večerná vernisáž v Báčskom Petrovci pritiahla množstvo návštevníkov a nádvorie pred výstavným priestorom Turistickej organizácie ozdobili po príhovore riaditeľky Združenia petrovských výtvarných umelcov Márie Ivičiakovej svojím hudobným prejavom trubkári

Čitať viac
KOMUNÁLNA HORÚČKA V PETROVCI: Slávnosti sú predo dvermi

KOMUNÁLNA HORÚČKA V PETROVCI: Slávnosti sú predo dvermi

🕔5. aug 2015

Tesne pred začiatkom Slovenských národných slávností v Petrovci už dlhý rad rokov do minulosti sa osada takpovediac umýva a češe. Treba pokosiť a upraviť centrum, ako i koryto Begeja (aspoň v strede osady) a pozbierať pohodené plastové obaly, a preto pracovníci komunálneho podniku podávajú nadštandardný výkon. Tak

Čitať viac
Aj medzištátne rozhovory na SNS

Aj medzištátne rozhovory na SNS

🕔2. aug 2014

Ako aj obvykle po príchode vzácnych hostí na Slovenské národné slávnosti pred ich účasťou v otváracom ceremoniáli bolo najprv ich vzájomné stretnutie v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec. Po rozhovoroch predstaviteľov z republikovej a pokrajinskej úrovne z nášho štátu s rezortnými kolegami zo Slovenska vo vstupnej

Čitať viac
Slovo ako hviezda stálica

Slovo ako hviezda stálica

🕔2. aug 2014

Vstupný program tohtoročných Slovenských národných slávností ovplyvnili početné jubileá, ktoré si vojvodinskí Slováci pripomínajú tohto roku. Zmienili sa o nich i rečníci v slávnostných príhovoroch a umeleckému pásmu Slovo ako hviezda stálica autorky Annamárie Boldockej Grbićovej boli nosným motívom. Vo vyplnenej sieni Slovenského vojvodinského

Čitať viac