Tlačová konferencia

21.mar 2013

Tlačová konferencia predsedu Obce Báčsky Petrovec Pavla Marčoka  a predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Rajka Perića sa bude konať v sobotu 23. marca so začiatkom o 12. 00 v malej sieni Zhromaždenia obce. Zmienia sa o doterajšej činnosti obce a Zhromaždenia, nových projektoch a získaných financiách na realizáciu už začatých projektov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs