Udelenie Cien ústavu pre kultúru Vojvodiny

19.feb 2013

Udelenie Cien ústavu pre kultúru Vojvodiny bude v piatok 22. februára so začiatkom o 18.00 v aule vlády Vojvodiny.

Laureátmi za rok 2012 sú: Áron Balász (Iskra kultúry pre súčasnú tvorbu), prof. Dr. Lajos Göncz (Medaila kultúry pre multikulturálnosť a interkulturálnosť), prof. Dr. Nikola Grdinić (Medaila kultúry pre zachovanie kultúrneho dedičstva), Mira Banjac (Medaila kultúry pre celkovú tvorbu).

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs