Úvery sa skromne využívajú

26.jún 2013

26drradulovic_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DR. DEJAN RADULOVIĆ, NÁMESTNÍK MINISTRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY

– Ako možno zhodnotiť vplyv hospodárskych štruktúr na regionálny rozvoj?

– Jedným z činiteľov, ktoré ho limitujú, je nadmerná, priam obrovská účasť najmenších podnikov v štruktúre našej ekonomiky. Vidieť to aj z údaju, že je z približne tristotridsaťtisíc hospodárskych subjektov len približne 550 veľkých, okolo 2 200 stredných a menej ako 10 000 malých podnikov. Všetko iné sú tzv. mikro podniky, ktoré zamestnávajú pár ľudí, alebo ide o podnikateľské dielne. Jedným z hlavných problémov, na ktorý úsek malých a stredných podnikov naráža, sú drahé finančné prostriedky, čiže absencia alebo obmedzené množstvá prajných úverových prostriedkov. Len asi 30 percent podnikov v Srbsku využíva úvery, či už tie prostredníctvom bankového úseku, alebo tie cez nebankový úsek.

                                                                              Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs