V Novom Sade plagáty s nadpisom Vojvodina republika

29.jan 2013

V novosadských uliciach sa objavili plagáty s nadpisom Vojvodina republika a Sloboda pre Vojvodinu, pod ktorými je podpísaná Vojvodinská partia.

V ten istý deň, keď sa v uliciach objavili plagáty strana Tretie Srbsko vyhlásila, že neznámi vandali rozbili billboard, na ktorom sa propaguje idea tej strany, aby Nový Sad bol hlavné mesto Srbska.

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs