V obrazoch: Pozrite si najkrajšie fotografie zimy

18.mar 2013

Fanúšikov SME Veda sme na sociálnej sieti Facebook vyzvali, aby nám poslali svoje najkrajšie fotografie ZIMY vo vede alebo prírode. Tu je ich výber.

Viac na sme.sk

FOTO - Andrej Lacko

FOTO - Peter Holly

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs