V Záhrebe rekordná výška snehu

15.jan 2013

Foto: Index.hr

Sneh a nepriaznivé počasie aj naďalej zapríčiňujú dopravné problémy v kontinentálnej časti Chorvátska. Po včerajšom dopravnom kolapse v Záhrebe, kde namerali rekordnú výšku snehu – 67 cm,  dnes ráno bola väčšina ciest zjazdná.

V dôsledku kalamitnej situácie zatvorené sú štyri základné školy v Záhrebskej župe a niekoľko škôl v Krapinsko-zagorskej, Varaždínskej a Medzimurskej župe.

Meteorológovia predpovedajú, že v Záhrebe a okolí, ako aj vo väčšej časti stredného Chorvátska, sneh bude zase padať v stredu a vo štvrtok.

Zdroj: rtv

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs