Večer humoru v Kysáči

12.dec 2016

Večer humoru v Kysáči

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Život bedinerok v skeči

Včera vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč bol Večer humoru.

Vystúpili domáci divadelníci ako i ochotníci z Nového Sadu, Pivnice, Kovačice a Padiny.

Na javisku sa striedali scénky zobrazujúce každodenný život človeka okorenený humorom. Početní prítomní sa dobre bavili a výstupy ochotníkov odmenili potleskom.

Obecenstvu sa prihovoril Ivan Madacký, ktorý sa najviac pričinil, aby takýto večierok vznikol a pretrvával v KC Kysáč.

Moderovali Anna Madacká a Ivan Privizer.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs