Večierok v MOMS Nový Sad venovaný mládeži

24.apr 2013

V pondelok 6. mája o 19.30 h v sieni SKC P. J. Šafárika – na Starej fare bude mať večierok mládež MOMS Nový Sad. Na stretnutí sa tentoraz predstaví carvingový majster z Kysáča Pavel Chrťan, ktorý sa už roky zaoberá vyrezávaním ovocia, ale aj maľovaním na domáce taniere, veľkonočné vajíčka, suché tekvice a iné, ako aj  Patrik Rago zo Selenče, ktorý spracúva selenčské svadobné party. Hostia prichystajú aj bohatú výstavu svojich exponátov. Na večierku nebudú chýbať ani hudobné a literárne čísla, o ktoré sa postarajú ochotní mládežníci.

                                            MOMS Nový Sad

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs