Veľkonočný chrámový koncert v Báčskom Petrovci

27.mar 2013

V nedeľu 31. marca o 19. hodine v evanjelickom kostole sa uskutoční Veľkonočný chrámový koncert, v ktorom budú účinkovať miestny cirkevný spevokol, Komorný zbor Musica viva, dychový orchester SEAVC v Srbsku, cirkevný spevokol z Kulpína a ďalší osvedčení sólisti a hudobníci.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs