Veľkonočný koncert v Pivnici

18.apr 2017

Veľkonočný koncert v Pivnici

Vo veľkonočný pondelok Komorný zbor Nádeje usporiadal veľkonočný koncert, ktorý bol v pivnickej kino sieni. Vstup bol voľný, ale kto chcel mohol dať dobrovoľný príspevok.

Koncert trvajúci dve hodiny sledovalo obecenstvo tako domáce, ako i z iných osád. Moderátorkou programu bola Tatiana Pintírová, ktorá okrem iného vyzdvihla aj posolstvo veľkonočných sviatkov. Zborový farár Ján Záhorec modlitbou požehnal stretnutie.

Na koncerte sa predstavil evanjelický zbor zo Silbašu, zborový spevokol z Aradáča, spevokol evanjelického zboru zo Šídu, zmiešaný zbor Pavla Jozefa Šafárika  z Nového Sadu, medzicirkevný zbor z Padiny, ako aj Komorný zbor Nádeje z Pivnice a zbor evanjelického spevokolu z Pivnice a to oba pod vedením učiteľky hudobnej výchovy na dôchodku Anny Stojnevovej. Prezentovali sa aj sólistky Estera Valentíniová a Anna Pintírová (duet) a Komorný zbor zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho.

Každá skupina zaspievala dve piesne. Všetky zbory tiež spoločne zaspievali niekoľko piesní, ktoré sú výsledkom semináru Nová pieseň, ktorého koordinátormi sú Juraj Súdi a Anna Stojnevová. Na záver duchovného a umeleckého zážitku sa pomodlil farár Ján Vinkovič.   Tento veľkolepý koncert planujú organizátori usporiadať i o rok.

Anna Čásarová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs