Veľkonočný program a divadelné predstavenie v Novom Sade

21.mar 2013

V nedeľu 31. marca o 16. hodine v evanjelickom kostole Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Novom Sade v spolupráci so SKC P. J. Šafárika usporiadajú veľkonočný program a o 17. hodine v sieni SKC so situačnou komédiou Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho vystúpi Divadelný súbor Daxner zo Slovenskej republiky, z Tisovca.

J. S.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs