Vernisáž olejomalieb Juraja Ľavroša

9.júl 2013

 V nedeľu 14. júla v Galérii Domu kultúry Michala Babinku bude vernisáž olejomalieb Juraja Ľavroša, insitného maliara z Padiny. Slávnostné otvorenie výstavy pri príležitosti 25. výročia maliarovej tvorby bude o 19. hodine.

A. Ch.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs