Víno, hudba, klobásy

7.feb 2013

Miestny odbor Matice slovenskej v Padine už tradične i tohto roku usporiada kultúrno-spoločenské podujatie Víno, hudba, klobásy. Nejde tu len o súťaž výrobcov chutných vín a domácich klobás, ktorých očakávajú pekné odmeny, ale i o dobrú zábavu so slovenskou ľudovou hudbou, bohatou večerou, tombolou a ďalšími prekvapeniami. Podujatie bude v sobotu 23. februára o 20. hodine v novootvorenej sieni Hole pri Pokroku.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs