Víťazstvo SNS v Zemune

3.jún 2013

izbori-zemunSrbská pokroková strana (SNS) presvedčivo zvíťazila na lokálnych voľbách v Zemune. Získala 39 výborníckych miest a po nej nasleduje koalícia zoskupená okolo socialistov s ôsmymi mandátmi.

Demokratická strana získala šesť výborníckych miest a  koalícia Demokratická strana Srbska – Dveri bude mať štyri výbornícke miesta.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs