Vojenská nemocnica otvorená aj pre civilov

19.feb 2013

Vojenská nemocnica v Petrovaradíne otvorená je pre občanov, ktorí sa s písomným odporúčaním zvoleného lekára môžu objednať na dodatočné diagnostické alebo niektoré iné medicínske vyšetrenia. Vojenská nemocnica a Fond pre zdravotné poistenie  podpísali zmluvu, ktorou poistenci fondu môžu využívať služby Vojensko-medicínskeho centra ako aj sekundárne zdravotnícke zariadenia na území mesta Nový Sad.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs