Vučić sa stretol s nemeckým ministrom obrany

20.feb 2013

Prvý podpredseda vlády a minister obrany Aleksandar Vučić sa dnes stretol s nemeckým ministrom obrany Thomasom de Maiziere, s ktorým sa rozprával o aktuálnych otázkach, získaní dátumu prístupových rokovaní do EÚ a spolupráci v oblasti obrany.

Vučić sa spolu s podpredsedníčkou vlády Suzanou Grubješić a predsedníčkou Výboru pre európske integrácie Milicou Delević stretne s členmi parlamentného výboru, ktorý rozhoduje o získaní dátumu začatia prístupových rokovaní.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs