Výstava prác Pavla Hajku

8.jan 2013

Národná banka Srbska a Nadácia Babka v utorok 15. januára o 19. hodine vo výstavnej hale Národnej banky Srbska (Nemanjova 17) v Belehrade usporiadajú výstavu prác Pavla Hajku, insitného maliara z Kovačice, pri príležitosti jeho životného jubilea – 60. narodenín a 40. výročia umeleckej práce. Výstavu otvoria Jorgovanka Tabakovićová, guvernérka Národnej banky Srbska, a Jeho Excelencia Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku.

A. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs