VÝZVA: Nová šanca získať štipendium

17.sep 2013

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roku 2013/2014.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorantov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. SAIA, n. o. administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Národný štipendijný program SR je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorantov, vysokoškolských učiteľov a výskumných, resp. umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. V prípade otázok týkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžu uchádzači obrátiť priamo na administrátora tohto programu p. Lukáša Marcina (nsp-foreign@saia.sk).

UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ JE 31. OKTÓBRA 2013 DO 16.00 HOD., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2013/2014.

ĎALŠIA UZÁVIERKA PROGRAMU SA USKUTOČNÍ 30. APRÍLA 2014 a bude zameraná NA POBYTY počas AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981)
Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania.
Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka.
Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči).
Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov.
V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov.
Kontakt: dorcova@hl.rs