Výzva organizáciám menšinových spoločenstiev

19.mar 2013

Z pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá ešte raz vyzývajú organizácie etnických spoločenstiev, aby sa prihlásili na súbeh na dotácie. Lehota podávania prihlášok je 22. marec.

Súbeh na dotácie cirkvám a náboženským spoločenstvám je otvorený do 1. apríla.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs