Aradáčska vinariáda: Aradáč, 17.02.2018

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957)
S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979.
Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet.
V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište.
V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život.
Kontakt: hudec@hl.rs