Zahynuli turisti v Egypte

26.feb 2013

Po explózii teplovzdušného balóna neďaleko egyptského mesta Luxor zahynulo 19 osôb. Medzi obeťami sú turisti z Japonska, Francúzska, Británie, a Hong Kongu.

Ahmed Aboud, hovorca spoločnosti, ktorá prevádzkuje lety balónom povedal, že balón prevážal 21 osôb, jeden turista a pilot balóna explóziu prežili. K nehode došlo po výbuchu plynu, keď sa balón nachádzal 300 metrov nad zemou.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs