Zaplatili ste všetky pokuty?

27.jan 2016

Zaplatili ste všetky pokuty?

registerObčania Srbska, právnické osoby, ako aj cudzinci si od dnes budú môcť overiť či sa nachádzajú v Registri nezaplatených pokút a iných finančných výdavkov.

Na portáli Register nezaplatených pokút Ministerstva spravodlivosti zadaním mena, priezviska a rodného čísla systém vyhľadá existujúce údaje o neplatených pokutách. Ako uvádza televízia N1 Zoznam  pokút je centralizovaná elektronická báza, ktorá obsahuje nezaplatené pokuty, náklady pre konania a iné finančné výdavky, ktoré sú právoplatné rozhodnutím priestupkového súdu.

Portál vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti s podporou USAID.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs