Záujem o prehĺbenie bilaterálnej spolupráce

3.dec 2015

Záujem o prehĺbenie bilaterálnej spolupráce

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Včerajším stretnutím predsedu vlády Aleksandra Vučića s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenska Miroslavom Lajčákom bolo konštatované, že sú politické vzťahy dvoch krajín veľmi dobré, ale takisto, že existuje záujem o posilnenie bilaterálnej spolupráce, zvlášť hospodárskej.

Premiér Vučić sa pri tejto príležitosti poďakoval za nepretržitú a aktívnu podporu pri európskych integráciách Srbska, principiálne stanovisko Slovenska, aby neuznalo jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova, ako aj za podporu v UNESCO počas hlasovania o prijatí Kosova do tejto organizácie.

Podpredseda Vlády Slovenska vyjadril podporu politike stability a snahám, ktoré Srbsko vynakladá, aby sa stabilita udržala.

  Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs