Zberateľská burza

7.aug 2013

32SNS2013-burza_JPGJedným z piatich sprievodných podujatí počas tohtoročných SNS bola aj zberateľská burza. Tú vedľa medzinárodnej filatelistickej výstavy v sobotu predpoludním umiestnili v aule ZŠ Jána Čajaka. Okrem domácich zberateľov svoje cenné zbierky poštových známok, starých mincí, papierových bankoviek, pohľadníc, fotografií, gramofónových platní, makiet lietadiel, značiek a ostatných starožitností na predaj alebo na výmenu za niečo iné ponúkli aj početní zberatelia z celej Vojvodiny. Hoci burzy domáci filatelisti chystali aj doteraz, možno oceniť, že tohtoročná burza bola najväčšou, akú počas SNS petrovskí filatelisti realizovali.

J. Čiep

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs