Zhromaždenie o zákone o menšinách

13.máj 2014

Zhromaždenie o zákone o menšinách

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Poslanci Zhromaždenia Srbska pokračujú  rozprave o Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách.

Ako uvádza portál B92 nevyhnutné je súrne schválenie zákona, čo by umožnilo vypísanie volieb do národnostných rád.

Ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Kori Udovički vyhlásila, že priebeh volieb bude riadiť Republiková volebná komisia, ktorá je podľa nej odbornejšia a kvalifikovanejšia. „Okrem toho, uvádza sa aj možnosť predčasných volieb do národnostných rád v prípade vyskytnutia určitých nedopatrení, ktoré zapríčinia, aby národnostné rady nepracovali v súlade so zákonom, presnejšie sa určuje možnosť rozpustenia národnostnej rady a odstránenia z registra,“ povedala ministerka Udovički.

Zdroj: B92

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs