Zločin bez trestu

21.mar 2013

Zločin bez trestu je názov výstavy fotografií otvorenej v nedeľu v najužšom strede Belehradu. Na záberoch sú tragické chvíle z marcových dní 2004, keď došlo k vandalskému ničeniu srbských kultúrnych, cirkevných a iných pamätníkov na Kosmete. Usporiadateľom výstavy na otvorenom (na snímke) je vládna kancelária pre Kosovo.

                                                                      O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs