Zostať alebo odísť?

16.mar 2017

Zostať alebo odísť?

Svetlana Ranisavljevićová sa po 30-ich rokoch vrátila zo Spojených štátov do Nového Sadu

Áno, ľudia rozmýšľajú o odchode zo Srbska. Predsa váhajú: Zostať či odísť? Každý má svoje dôvody za a proti. Mnohí bohužiaľ už aj odišli. Možno po určitom čase aj oni zaváhajú: Zostať či vrátiť sa domov? Včera večer v priestoroch lode Zepelin bola zaujímavá prezentácia na aktuálnu tému odchodu ľudí z našej krajiny. Organizátormi Ignite večierku boli: združenie Biznisnova – Stredisko pre proaktívne podnikanie a Americký kútik v Novom Sade. 

Čo je Ignite?

Husein Frazihamedanji sa z Iranu dosťahoval do Juhoslávie a žije v Srbsku už vyše 20 rokov

Ignite je globálne hnutie organizovania rýchlych a krátkych prezentácii s cieľom inšpirovať a predstaviť nové idey obecenstvu v neformálnom prostredí.

Ignite sa, ako hnutie alebo vlastne udalosť, po prvý krát uskutočnil v Seattle v roku 2006. Narýchlo sa stal medzinárodným fenoménom. Dnes sa praktizuje v celom svete, všade s rovnakými pravidlami: každý sa môže prihlásiť, aby bol účastníkom Ignite-u, prezenácie trvajú 5 minút, každá prezentácia obsahuje 20 PowerPoint-ových snímkov (slajdov), snímky sa automaticky striedajú na každých 15 sekúnd a prezentujúci nemá kontrolu pri výmene snímok.

Prečo si sa vrátil sem?

Obecenstvo malo príležitosť si vypočuť, dynamickým a kreatívnym spôsobom, skúsenosti niekoľkých našich ľudí, ktorí žili alebo ešte stále žijú v zahraničí, ako aj cudzincov, ktorí trvalo alebo dočasne žijú v našej krajine. Hovorili o tom, čo ich udržalo v Srbsku, ale aj čo ich prinútilo odísť.

Sandra Kozomora Subon skúsila v Nemecku a teraz je úspešnou podnikateľkou v Novom Sade

Všetkých, ktorí sa vrátili do Srbska sa všetci opytujú: Prečo si sa vrátil? A ten, ktorý sa vrátil to nevie vysvetliť. Nemajú rovnaké perspektívy, nemajú rovnaké skúsenosti a niektoré veci sa jednoducho nemôžu ozrejmiť. Všetko, čo máme tu, nemáme tam a opačne.

Skúsiť, ale mať cieľ

Každý z rečníkov má svoj vlastný príbeh, svoje dôvody. Predsa tí, ktorí sa vrátili a žijú v Srbsku mali podobné názory.

Všetci radili, že ak niekto má príležitosť odísť, nech odíde, ale aby vedel prečo ide, aby mal presne definovaný cieľ.

Predtým si však treba rozmyslieť o aspektoch porovnávania života tu a tam, lebo tie sú očividné iba po odsťahovaní. Treba vedieť, že prostredie, do ktorého sa odchádza nie je o nič lepšie než to tu. Mnohí ako prednosti vyzdvihovali bezpečnosť u nás alebo kvalitu potravín. To sú tiež veci, ktoré si všimneme, keď ich už nemáme.

Väčšina bola mienky, že ak sa v zahraničí niečo nové naučí, že tomuto štátu treba niečo aj vrátiť, lebo treba si predstaviť čo sa stane, ak všetci odídu.

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs