15. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže: Budúcnosť patrí mladým

10.aug 2015

15. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže: Budúcnosť patrí mladým

Foto: Josip Mimo Švec

Foto: Josip Mimo Švec

V rámci Slovenských národných slávností 6. augusta 2015 bolo tradične usporiadané Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže, v Slovenskom dome v Báčskej Palanke.

Ide o jubilejné 15. stretnutie, ktoré zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskej Palanke a Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku.

Stretnutie sa začalo oficiálnou časťou programu. Najprv  študentov a ctených hostí srdečne privítal  Vladimír Fekete, podpredseda miestej rady Matice slovenskej v Báčskej Palanke. Po ňom nasledovali príhovory Branislava Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike, Jána Varšu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, Kataríny Melegovej- Melichovej, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku, Milky Rodićovej, podpredsedníčky Zhromaždenia obce Báčska Palanka a Svetlany Zolňanovej, koordinátorky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Cieľom stretnutia slovenskej študujúcej mládeže je zoskupiť budúcu slovenskú vojvodinskú inteligenciu a národnú elitu, ktorá žije v rodisku alebo v zahraničí, ako aj udeliť úspešne skončeným študentom slávnostné uznanie Matice slovenskej v Srbsku.

Odmenení študenti (Foto: Josio Mimo Švec)

Odmenení študenti (Foto: Josio Mimo Švec)

Tohto roku si ocenenie prebrali: Katarína Melichová, Ivan Chalupka, Marína Faďošová, Kristián Haška, Ivana Bovdišová, Andrea Pindrićová, Pavel Brezina, Hana Slavková, Tijana Volf, Jozef Kolek, Pavel Cerovský, Robert Tomšík, Miroslav Sabo a Daniel Ušiak.

Najúspešnejším študentom, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, boli udelené aj finančné odmeny, ktoré zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a udelila ich Svetlana Zolňanová. Finančne boli odmenení Ivana Bovdišová, Andrea Cindrićová, Marína Faďošová a Kristián Haška. V mene Slovenskej republiky študentov s tzv. červeným diplomom tabletmi odmenil štátny tajomník ministerstva práce, Branislav Ondruš.

Oficiálnu časť programu spestril prednes ľudových piesní Andreja Mareka Kaňu za klavírneho sprievodu profesora Vladimíra Kováča. Po nej nasledovala zábava pre študentov.

Martina Bartošová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs