1.jan 2013

EKOLOGICKÉ PROGNÓZY  nie sú veľmi potešiteľné hlavne preto, že ľudstvo na možnosť vlastnej záhuby (zbrane, vojny, krízy,  spory…) vydávalo a vydáva astronomické finančné čiastky, kým na ochranu životného prostredia v porovnaní s tým veľmi málo. Tento pomer by sa musel obrátiť, lebo nemôže byť naším cieľom len udržať súčasný stav a nedopustiť zhoršenie životného prostredia. Treba sa nám ho vždy snažiť zlepšiť, ak si nechceme ohroziť vlastnú existenciu a budúcnosť. Vyžaduje si to veľa finančných prostriedkov, veľmi veľa dobrých  nápadov, obrovské snahy, rozumných ľudí a predovšetkým stálu výchovu v tomto smere. Jedným z jej spôsobov sú i tematické publikácie, ako je i táto (na snímke) o chránených oblastiach vo Vojvodine. Zasadzuje sa za čistú prírodu a všímanie si krás Fruškej hory, Zasavice, Deliblatskej piesočiny, Jegričky… Svetlo sveta uzrela v roku 2012, ďakujúc spoločnému úsiliu  Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus, staviteľstvo a ochranu životného prostredia, Mestskej správe Nového Sadu pre ochranu životného prostredia a Hnutiu zalesňovateľov Nového Sadu.

O. F.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs