Analyzovali, informovali, navrhli…

5.mar 2013

Členovia MOMS sú spokojní s realizovanými akciami

Zveľaďovanie kultúry v osade – to sú hodiny dobrovoľnej práce ochotných ľudí, ktorých je v dnešnej uponáhľanej dobe ťažko nájsť. V Padine majú to šťastie, že sú ešte takí ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas na to, aby svojou činnosťou pomohli, potešili, urobili niečo užitočné v dedine. Dosvedčili to i slová predsedu MOMS v Padine Dušana Kereša na zasadnutí Správnej a Dozornej rady MOMS v piatok 1. marca. Keď ide konkrétne o činnosť medzi dvoma zasadnutiami, hlavne to bola príprava a realizácia zábavno-labužníckeho podujatia Víno, hudba, klobásy. Podľa mienky matičiarov, aj napriek malým nedopatreniam, podujatie sa vydarilo a hostia boli spokojní. Predseda informoval prítomných aj o podaných projektoch na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a do APV. Projekty sa vzťahujú na všetky plánované matičné aktivity, cieľom ktorých je zachovanie slovenských zvykov a obyčají v Padine. Rokovalo sa i o kandidátoch na nového podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku pre Banát a o bežných záležitostiach v práci padinského MOMS.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs