Aradáč

8.feb 2013

V nedeľu 3. februára v Aradáči prebiehali voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva. O sedem miest v miestnej Rade sa uchádzalo 21 občanov Aradáča. Najviac hlasov čiže dôveru Aradáčanov získali títo kandidáti: Boris Perin, Neđo Milovanović, Ranko Jovanov, Nikola Josimov, Zlatko Dišpiter, Miodrag Mirkonjev a Adam Radlinský. Dozornú radu tvoria Miroslav Števko, Adam Goda a Radoslav Petráš. Vo voľbách sa zúčastnilo 697 voličov.

J. Zvara Moco

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs