Belehrad

11.mar 2013

Aktivisti Kancelárie pre mladých Obce Báčsky Petrovec 1. marca účinkovali na Dňoch kariérneho vodcovstva a poradenstva, ktorú usporiadala Belehradská otvorená škola za podpory Ministerstva mládeže a športu. KPM do Belehradu pozvali ako jednu z najúspešnejších v tomto odbore, ktorej predstavitelia aj prezentovali doterajšie aktivity a výsledky.

 

Báčsky Petrovec

V piatok 1. marca bol svetový Deň civilnej ochrany. Deň predtým, čiže vo štvrtok 28. februára si ho pracovne pripomenuli na 5. zasadnutí obecného štábu pre mimoriadne situácie. Členovia štábu okrem iného riešili otázky nedostatočnej ochrany občanov, správy o predchádzajúcich aktivitách štábu a vymenovali aj povereníkov civilnej ochrany pre jednotlivé osady a plán boja proti povodniam.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs