Buďme opatrní, zodpovední a tolerantní

4.dec 2013

Buďme opatrní, zodpovední a tolerantní

HIV sa prenáša (aj) infikovanou krvou... (Foto: JAZAS Nový Sad)

HIV sa prenáša (aj) infikovanou krvou… (Foto: JAZAS Nový Sad)

K Svetovému dňu boja proti aidsu

Od roku 1985 – 396 nakazených vírusom HIV, v súčasnosti 267 infikovaných, 71 chorých na aids, do novembra t. r. 27 novoinfikovaných a na následok choroby aids v tomto roku umreli 4 osoby. Sú to údaje o počte osôb nakazených vírusom HIV a chorých na aids, a to iba na území AP Vojvodiny. Infekciu HIV zaevidovali v 39 (z celkových 45) vojvodinských obcí. Najviac infikovaných je zaznamenaných na území miest Nový Sad a Pančevo. Podľa organizácie UNAIDS koncom roku 2012 s HIV vírusom vo svete žilo 35,3 milióna ľudí, čiže 0,8 % svetovej populácie.

Možno niektorí budú názoru, že 267 infikovaných osôb v celej pokrajine nie je veľa, avšak realita je taká, že ich je istotne (aspoň) dvakrát viac, než tieto údaje ukazujú. Štatistické údaje hovoria, že ročne sa takmer tisíc obyvateľov našej krajiny otestuje na HIV, čo je, všetci uznáme, veľmi nízky počet.

Na nízku úroveň zodpovednosti našich občanov za iných, ale aj za seba samých, upozorňuje aj predseda pokrajinskej komisie pre HIV doc. Dr. Predrag Đurić, ktorý zdôraznil, že už 20 rokov sa vo svete, a aj u nás HIV infekcia úspešne lieči. Lieky sú dostupné a bezplatné pre všetkých, ale aj ďalej sa od tejto choroby umiera a jednou z príčin je príliš neskoré odhalenie choroby.

– Ľudia stále nemajú dostatočné poznatky o prenose tejto infekcie, ale ani o spôsobe testovania, čiže jeho priebehu, ktoré je vždy anonymné, – hovorí Dr. Đurić. – Naša spoločnosť sa nemôže zbaviť stále prítomných stereotypov o víruse HIV a diskriminácie HIV pozitívnych osôb. Áno, tie osoby sú v našej krajine aj naďalej diskriminované, a preto všetci musíme pracovať na tom, aby sme sa konečne vymanili zo zlých „zvykov“ a uvedomili si, že aids je ako aj každá iná choroba, – hovorí predseda pokrajinskej komisie pre HIV.

Známe je, že sa HIV prenáša nechráneným pohlavným stykom, krvou a krvnými derivátmi a z matky na dieťa. Z pokrajinskej komisie pre HIV ozrejmujú, že v tomto roku mali prípad narodenia HIV negatívneho dieťaťa HIV pozitívnej rodičky. Teda, aj toto sa môže úspešne zdolať, potrebné je iba otestovať budúcu matku ihneď na začiatku tehotenstva.

Avšak, to iba je v našej pokrajine veľkým problémom, keďže sa ročne na HIV otestuje iba 12 % tehotných žien, pokým vo svete je ten údaj omnoho vyšší – ročne sa otestuje okolo 90 % tehotných. V tejto prevencii veľkú úlohu majú gynekológovia, ktorí by každej tehotnej žene mali odporučiť testovanie na HIV. Žiaľ, málo je takých, ktorí sa dodržiavajú tejto odbornej povinnosti.

Nakazeným osobám sa osobitne venujú na Oddelení pre liečenie chorých na vírus HIV Kliniky pre infekčné choroby Klinického centra Vojvodiny. Toto oddelenie bolo otvorené v roku 2008. V súčasnosti okolo 200 pacientov využíva služby oddelenia. Na pozitívnom zozname liekov na liečenie HIV pozitívnych osôb sa nachádza niekoľko desiatok liekov, ale v porovnaní s inými krajinami je to veľmi málo. Lekári Kliniky pre infekčné choroby vyjadrujú nádej, že čoskoro do zoznamu zaradia aj iné lieky, ktoré sa v zahraničí uplatňujú v terapiách.

Šokujúca fotografia, ale dúfajme, že účinná

Šokujúca fotografia, ale dúfajme, že účinná

Našťastie, v posledných rokoch sa do vzdelávania o problematike šírenia vírusu HIV čoraz viac zapájajú mladí ľudia. Nosnú úlohu v tom má mládež zoskupená okolo Juhoslovanskej asociácie boja proti aidsu (JAZAS), do ktorej sa zapojilo viac ako 3-tisíc mládežníkov z celej krajiny. Ich práca sa zameriava na edukáciu mladých ľudí, ako aj na poskytovanie podpory infikovaným vírusom HIV a chorým na aids. Činnosť členov novosadského JAZAS-u je usmernená na vrstovnícke vzdelávanie v základných a stredných školách vo Vojvodine. Prednáškami a dielňami sa snažia vysvetliť nielen problém prenosu vírusu HIV, ale aj problém chorôb závislosti, v čom majú podporu združení, ktoré sa venujú drogovo závislým osobám. – Snažíme sa čoraz viac rozprávať sa s mladými o všetkom, čo súvisí s vírusom HIV, ale aj inými ochoreniami, lebo nestačí iba rozdeliť prezervatívy a brožúrky. Aby naša práca mala pozitívne výsledky, musíme sa im naplno venovať. Našu pomoc majú aj osoby, u ktorých sa prejavilo ochorenie aids. V tzv. drop in centrách im naši odborníci každodenne poskytujú psychosociálnu podporu, ale aj hocijakú inú pomoc, – hovorí predseda JAZAS Nový Sad Vukašin Grozdanović.

Máme zdravotné ustanovizne, rôzne organizácie, ktoré sa počas celého roka venujú tomuto problému. A čo médiá? Vo väčšine prípadov o HIV a aidsi hovoria 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti aidsu, a potom sa vytratia z mediálneho sveta. Iste sa uzhodneme na tom, že táto téma si vyžaduje byť prítomná v médiách aj viac než deň-dva…

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs