JARNÉ UPRATOVANIE

🕔9. mája 2013

JARNÉ UPRATOVANIE DETSKÉHO PARKU V PADINE je každoročnou úlohou susedovcov z Ulice Jánošíkovej. Prednedávnom, v druhej polovici apríla sa pätnásť rodín dalo dokopy, nakúpili všelijaké farby a dali sa do práce. Jedni upratovali park, kosili, sadili kvety, mladé stromky, druhí

Čitať viac

Veľká zlatá tomanovka

🕔9. mája 2013

Dobrú, lepšiu či najlepšiu pálenku je niekedy rovnako ťažko vyrobiť ako aj dobré víno, ba niekedy aj ťažšie. Tohtoročné hodnotenie silných ovocných páleniek priemyselného a remeselníckeho typu výroby sa uskutočnilo 26. apríla 2013 z príležitosti 80. výročia Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu

Čitať viac

Urýchlene za dva týždne

🕔9. mája 2013

Príliš chladné, daždivé, dokonca aj snehové počasie na začiatku jari odročilo významné poľné práce takmer o celý mesiac. Podobne bolo aj na majetku Poľnohospodárskeho družstva Poľokoop v Laliti, kde jarnú sejbu vykonali urýchlene, za dva týždne, a všetky práce skončili 27. apríla 2013. Tento

Čitať viac

Kovačica

🕔9. mája 2013

V rámci projektu Regionálne turistické info stredisko v Kovačici 22. a 23. apríla usporiadali prednášky a dielne na témy Príprava a implementácia projektu z turistickej oblasti a Význam medziobecných a regionálnych iniciatív v turistike. Výcvik usporiadaný predovšetkým pre zamestnaných v

Čitať viac

Vyhlásili najúspešnejších podnikateľov a manažérov

🕔9. mája 2013

Cenu Najlepší volia najlepších, ktorú podnikatelia a manažéri udeľujú svojim kolegom na základe ich výsledkov práce a celkového vplyvu na hospodársky rozvoj Srbska, tento rok udelili po tretíkrát vo štvrtok 25. apríla  na sympóziu v Belehrade. Medzi nositeľmi osobitných uznaní

Čitať viac

Báčsky Petrovec

🕔9. mája 2013

V utorok 23. apríla predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Brna oficiálne vyhlásil, že referendum o zavedení samozdanenia na roky 2013 – 2018 nebolo úspešné, lebo sa na ňom zúčastnilo iba 1 010 petrovských voličov z celkového počtu 5 895 evidovaných vo voličskom

Čitať viac

Schválili správy, plány a programy…

🕔9. mája 2013

V piatok 26. apríla 2013 vo veľkej sieni budovy obecnej správy sa uskutočnilo 12. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom 35 prítomných výborníkov za necelé dve hodiny absolvovalo rokovací program pozostávajúci zo šestnástich bodov. Výborníci najprv rokovali o správe o

Čitať viac

Trend bioproduktov

🕔9. mája 2013

S cieľom zlepšiť postavenie žien v rurálnych prostrediach vo Vojvodine Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo, Ústavom pre rodovú rovnosť a Zelenou sieťou Vojvodiny sa v roku 2013 pustil do realizácie programu pod názvom Organická

Čitať viac

🕔9. mája 2013

ZÁPLATA NA ZÁPLATE… Koncom apríla premávka cez Petrovec bola sťažená, lebo sa cestári dali do práce a plátali výmole. Tak na regionálnej ceste tiahnucej stredom osady, ako aj v priľahlých uliciach, kde zima, sneh a objemné dažde zanechali viditeľné stopy. Niekde ťažké nákladné

Čitať viac

Založili Obecnú stavebnú agentúru

🕔9. mája 2013

V poradí 8. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova sa uskutočnilo vo štvrtok 25. apríla vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy. Dominovali správy o minuloročnej činnosti a programy práce na bežný rok niektorých verejných podnikov a ustanovizní, ktorých zakladateľom je ZO.

Čitať viac