EXTRÉMY POČASIA

🕔9. mája 2013

EXTRÉMY POČASIA už málokoho dokážu prekvapiť. Ukážkou je i vrtošivý apríl, v druhej polovici ktorého sme z ozajstnej zimy prehupli do aprílového leta. Preto sa netreba diviť začiatku skutočnej turistickej sezóny, ani prvým skupinovým návštevám zahraničných turistov. A toho 25. apríla, keď tento záber

Čitať viac

Od turizmu po investície

🕔9. mája 2013

Novosadský veľtrh sa na pevných základoch existujúcich celých deväť desaťročí i dnes úspešne hýbe smerom vpred. Predpokladom toho je schopnosť sledovať trh, prispôsobovať sa tendenciám kongresového priemyslu, budovať nové možnosti na osnovách tradičných hodnôt. V tom je vlastne i jeho misia: integrovať rôzne

Čitať viac

RIEŠILI PROBLÉM

🕔9. mája 2013

RIEŠILI PROBLÉM ATMOSFERICKEJ VODY. Po dlhšom čase Miestne spoločenstvo Šíd vyhovelo žiadosti vedenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru týkajúcej sa riešenia viacročného problému odvádzania povrchových vôd z priestoru pred kostolom. Predseda Miestneho spoločenstva Šíd Zoran Šaponja povedal, že prostriedky na tieto účely zabezpečia

Čitať viac

S fotoobjektívom krížom-krážom Banátom

🕔9. mája 2013

Dlhé chladné a daždivé počasie a meškanie opravdivej jari zle vplývalo na ľudí, a preto nie náhodou mnohí s prvými peknými dňami opustili svoje príbytky a vyšli sa ohriať na jarnom slniečku. Naša tradícia nakladá, že s príchodom jari sa

Čitať viac

Šíd

🕔9. mája 2013

Na zasadnutí v stredu 24. apríla 2013 šídska Obecná rada rokovala o viacerých významných otázkach. Najprv schválila rozhodnutie o zmenách a doplnkoch štatútu Šídskej obce, ktorým sa tento akt zladí s rozhodnutím Ústavného súdu o zrušení niektorých článkov, ako aj s rozhodnutím o zakladaní miestnych

Čitať viac

JARNÚ VÝSTAVU RUČNÝCH PRÁC

🕔9. mája 2013

JARNÚ VÝSTAVU RUČNÝCH PRÁC vo štvrtok 25. apríla usporiadali členky Sekcie pre ručné práce Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova – Služby domácej opatery a pomoci v domácnosti a Klubu pre starých a osoby s invaliditou. Zo 10 členiek sekcie sa pravidelne stretáva každú stredu v miestnostiach

Čitať viac

VEĽTRH ZAMESTNÁVANIA

🕔9. mája 2013

NA VEĽTRHU ZAMESTNÁVANIA V STAREJ PAZOVE vo štvrtok 25. apríla v miestnostiach Sokolského domu zamestnanie si našlo okolo 100 osôb. Veľtrh organizovala Národná služba zamestnávania Sriemska Mitrovica – Filiálka Stará Pazova a na ňom sa zúčastnilo 15 zamestnávateľov. Najväčší záujem

Čitať viac

VYDARENÁ AKCIA

🕔9. mája 2013

VYDARENÁ AKCIA PAZOVSKÝCH POĽNOHOSPODÁROV. Združenie poľnohospodárov Stará Pazova v sobotu 20. apríla zorganizovalo akciu rovnania poľných ciest. Cieľom akcie bolo jednak zabezpečiť ľahší prístup pozemkom a jednak zamedziť vynášanie blata na asfaltové cesty. Ako povedal Janko Ďurčík, pokladník Združenia poľnohospodárov,

Čitať viac

Česi a Slováci v Sarajeve

🕔9. mája 2013

O tom, že v prvej polovici 20. storočia v Sarajeve žila kultúrne veľmi aktívna skupina Čechov a Slovákov, sa pomerne málo vie. Svedectvo o tom nachádzame v brožúrke Druhá výroční zpráva Československé obce v Sarajeve 1929 – 1930, ktorú vytlačila Bosanska Pošta v Sarajeve roku 1930

Čitať viac

ETNO-EKOBAZÁR

🕔9. mája 2013

ETNO-EKOBAZÁR V STAREJ PAZOVE. Pri príležitosti Dňa planéty Zeme a veľkonočných sviatkov podľa juliánskeho kalendára vo štvrtok 25. apríla v Starej Pazove po prvý raz z iniciatívy Združenia pazovských žien usporiadali Etno-ekobazár. Bazár prebiehal v organizácii obecnej Turistickej organizácie a

Čitať viac