PRACOVNÁ AKCIA

🕔19. apr 2013

PRACOVNÁ AKCIA NA CINTORÍNE V KULPÍNE. Zo desať členov evanjelického cirkevného zboru spolu s kulpínskym farárom Jaroslavom Javorníkom v piatok 12. apríla realizovalo ďalšiu pracovnú akciu na cintoríne vedľa Domu smútku. Pracovali na klčovaní osušených drevín a kríkov, čistili okolie a vo vnútri cintorína.

Čitať viac

Požiarnici oslávia výročie

🕔19. apr 2013

Okolo a v miestnostiach Hasičského domu v Padine je už takmer dva mesiace každý víkend rušno. Padinskí požiarnici vysúkali rukávy a dali sa do opravy fasády a zatepľovania budovy. Na tieto práce na budove, v ktorej požiarnici sídlia od roku

Čitať viac

Aj dôchodcom sa čoraz ťažšie žije

🕔19. apr 2013

O tom, že sa ani veľkej spoločenskej skupine – penzistom nežije ľahko, že mnohí z nich sú dokonca na okraji existencie, sa hovorilo na výročnom zasadnutí Obecného združenia dôchodcov v sobotu 13. apríla v petrovskom Dome penzistov. Zhromaždení delegáti zo všetkých štyroch osád obce

Čitať viac

Šíd

🕔19. apr 2013

Vo Verejnom komunálnom podniku Standard Šíd rozhodli znížiť nájomné za používanie trhových pultov na predaj poľnohospodárskych výrobkov, a to priemerne o 30 %. Podľa slov riaditeľa podniku Predraga Vukovića na príčine je to, že v minulosti ceny nájomného zvýšili natoľko, že dnes už

Čitať viac

V SELENČI 16. APRÍLA

🕔19. apr 2013

V SELENČI 16. APRÍLA prebiehala ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi, ktorú spoločne organizujú aktivisti MOČK a Ústav pre transfuziológiu krvi z Nového Sadu. Na výzvu organizátora v akcii v miestnostiach základnej školy sa zúčastnilo 36 darcov krvi, ale štyroch odmietli zo zdravotných

Čitať viac

Vladimír Hurban v tieni svojho otca a syna

🕔19. apr 2013

Vladimír Hurban (1850 – 1914), staropazovský evanjelický farár, patrí k významným osobnostiam zasadzujúcim sa za osamostatnenie Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v bývalom uhorskom štáte. Hoci sa jeho biografia  nenachádza v monografii Farári SEAVC v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996 (skupina autorov), pretože umrel

Čitať viac

Báčsky Petrovec

🕔18. apr 2013

V nedeľu večer 21. apríla o 20. hodine vyprší lehota určená na vyjadrovanie občanov Petrovca o možnosti zavedenia samozdanenia na ďalšie päťročné obdobie, od roku 2013 do roku 2018. Referendum o samozdanení trvalo mesiac – od piatka 22. marca – a občania mali možnosť hlasovať

Čitať viac

Konečne pretras bez otrasov

🕔18. apr 2013

Viac ako 30 bodov rokovacieho programu 10. schôdze Zhromaždenia obce Báčska Palanka výborníci pretriasli takrečeno v pohode. V predchádzajúcu stredu pri začiatku práce chýbalo iba šesť zo 42 výborníkov. Prítomní opozičníci sa nezapreli: ku každej záležitosti, ktorá bola predmetom diskusie, mali poznámky,

Čitať viac

Krojovaná rodina sa rozrastá

🕔18. apr 2013

Z roka na rok členky Združenia žien Matkino srdce majú veľké obavy, keď treba zorganizovať tradičnú krojovú zábavu. Raz stŕpajú od dažďa, inokedy od veľkej horúčavy. Tentoraz, 13. apríla 2013, sa im všetko podarilo tak, ako si priali. Šiesta krojová zábava

Čitať viac

Chráňme skvosty našej roviny

🕔18. apr 2013

V pondelok 15. apríla v ZŠ 15. októbra v Pivnici privítali Mr. Olivera Fojkara z Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody, náčelníka oddelenia pre prezentáciu, edukáciu a vzťahy s verejnosťou z Nového Sadu. Stretnutie, ktoré sa nieslo v znamení ochrany prírody, zorganizovali osvetoví pracovníci pivnickej školy Aleksandar

Čitať viac